Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 7. desember 2017 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling: økonomiplan 2018-2021 med handlingsplan 2018, møteplan første halvår 2018 og orienteringssaker.