Her finner du listeforslagene fra partier som stiller liste til kommunestyrevalget 2023.

Innleverte listeforslag

Hvem kan velges til kommunestyret?

Hvordan levere listeforslag? 

Partier som ønsker å stille til kommunestyrevalget i 2023 må levere listeforslag til kommunen innen fredag 31. mars 2023 kl. 12.00.

På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Det er ikke nok at det er postlagt.

Fysisk innlevering kan kun skje til Bærum rådhus – åpningstid 08:00-16:00 (det er også mulig å avtale levering utenom åpningstiden).

Selve listeforslaget

Det skal velges 51 kandidater til Bærum kommunestyre. Listeforslag skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 57 kandidater.

Inntil 6 av de øverste kandidatene på listen kan gis et stemmetillegg, Disse kandidatene skal stå med uthevet skrift og/eller med store bokstaver.

På listeforslaget kan dere benytte de kandidatnavnene dere ønsker at skal stå på valglistene. Kandidatenes etternavn må stå slik de fremgår av folkeregisteret, men hvilket eller hvilke fornavn og/eller mellomnavn som skal stå på valglistene bestemmes av partiene. Dersom kandidater har fornavn og/eller mellomnavn de ikke benytter eller er kjent som – eller har andre fornavn enn det som fremgår av folkeregisteret kan partiene vurdere om det er dette navnet som skal stå på valglisten. I vedlegg A bes dere fylle ut fullt navn.

Mer informasjon om listeforslag: 

Aktuelle lover og vedtak