Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur er opprettet av kommunestyret og har i dag 15 faste representanter som er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Medlemmene er valgt i en fireårsperiode fra 2019- 2023.

Ansvarsområde

       
Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Natur og nærmiljø Brann og ulykkesvern
Kulturminner Fysisk planlegging Samferdsel Renovasjon og avfall
Vann og avløp Anleggsdrift Transport  
  • har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde.
  • har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
  • skal foreslå prioriteringer til handlingsprogram.
  • kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
  • kan overføre myndighet til arbeidsutvalg/ utvalgsleder eller kommunedirektøren.
  • kan gi høringsuttalelser til utredninger og saker
  • Innstiller til formannskapet i saker utvalget selv ikke kan avgjøre.
  • I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet har utvalget instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Reglement for Hovedutvalg miljø, idrett og kultur 2019-2023.pdf

Medlemmer-Hoveutvalg miljø,idrett og kultur

Dag Egil Strømme

Høyre

Tlf: 90 08 60 16

Leder Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
Medlem Kommunestyret
Medlem Formannskapet

 

Hilde Solberg Øydne

Høyre

Tlf: 90 06 45 10

Medlem Kommunestyret
9. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Frigg Winther Rugset

Høyre

Tlf: 93 23 98 34

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
6.vara Planutvalget

Haakon Christopher Sandven

Høyre

Tlf: 93 06 70 57

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett, kultur

Wasim Zahid

Arbeiderpartiet

Tlf: 91 32 10 13

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Marianne Rieber-Mohn

Arbeiderpartiet

Tlf: 92 04 87 84

2.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
1.vara Planutvalget

Nikki Schei

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 93 26 89 66

Medlem Kommunestyret
1.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
3.vara Planutvalget

Cristin Xiaojun Liu

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 45 38 64 37

Medlem Kommunestyret
2. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Johan Malvik

Venstre

Tlf: 48 19 07 25

Medlem Kommunestyret
1. vara Formannskapet
Nestleder Hovedutvalg miljø, idrett, kultur

Øystein Goksøyr

Venstre

Tlf: 95 90 13 29

Medlem Kommunesyret
3. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett, kultur
3. vara Utvalg for samarbeid

Wenche Funderud Berg-Olsen

Fremskrittspartiet

Tlf: 95 12 12 68

Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
4. vara Hovedutvalg barn og unge

Truls Bergersen

Fremskrittspartiet

Tlf: 98 88 83 00

3. vara Kommunestyret
3. vara Hovedutvalg barn og unge
4. vara Hovedutvalg bistand og omsorg
Medlem Hovedutvalg Hovedutvalg miljø, idrett og klima
3. vara Klageutvalget

Finn Hebbe Johnsrud

Senterpartiet

Tlf: 91 16 62 33

Medlem Kommunestyret
1. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
3. vara Eierutvalget 

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika