Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur er opprettet av kommunestyret og har i dag 15 faste representanter som er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Medlemmene er valgt i en fireårsperiode fra 2019-2023.

Ansvarsområde

Ansvarsområder Ansvarsområder Ansvarsområder Ansvarsområder
Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Natur og nærmiljø Brann og ulykkesvern
Kulturminner Fysisk planlegging Samferdsel Renovasjon og avfall
Vann og avløp Anleggsdrift Transport  
  • har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde.
  • har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
  • skal foreslå prioriteringer til handlingsprogram.
  • kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
  • kan overføre myndighet til arbeidsutvalg/ utvalgsleder eller kommunedirektøren.
  • kan gi høringsuttalelser til utredninger og saker.
  • Innstiller til formannskapet i saker utvalget selv ikke kan avgjøre.
  • I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet har utvalget instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Reglement for Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Reglementet for hovedutvalg miljø, idrett og kultur er en del av reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av Bærum kommunestyre: 

Medlemmer-Hovedutvalg miljø,idrett og kultur

Dag Egil Strømme

Høyre

Tlf: 90 08 60 16

Leder Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
Medlem Kommunestyret
Medlem Formannskapet

 

Johan Malvik

Venstre

Tlf: 48 19 07 25

Medlem Kommunestyret
1. vara Formannskapet
Nestleder Hovedutvalg miljø, idrett, kultur

Hilde Solberg Øydne

Høyre

Tlf: 90 06 45 10

Medlem Kommunestyret
9. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Frigg Winther Rugset

Høyre

Tlf: 93 23 98 34

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
6.vara Planutvalget

Haakon Christopher Sandven

Høyre

Tlf: 93 06 70 57

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett, kultur

Marianne Rieber-Mohn

Arbeiderpartiet

Tlf: 92 04 87 84

2.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
1.vara Planutvalget

Nikki Schei

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 93 26 89 66

Medlem Kommunestyret
1.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
3.vara Planutvalget

Cristin Xiaojun Liu

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 45 38 64 37

Medlem Kommunestyret
2. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Øystein Goksøyr

Venstre

Tlf: 95 90 13 29

Medlem Kommunestyret
3. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett, kultur
3. vara Utvalg for samarbeid

Wenche Funderud Berg-Olsen

Fremskrittspartiet

Tlf: 95 12 12 68

Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
4. vara Hovedutvalg barn og unge

Truls Bergersen

Fremskrittspartiet

Tlf: 98 88 83 00

3. vara Kommunestyret
3. vara Hovedutvalg barn og unge
4. vara Hovedutvalg bistand og omsorg
Medlem Hovedutvalg Hovedutvalg miljø, idrett og klima
3. vara Klageutvalget

Finn Hebbe Johnsrud

Senterpartiet

Tlf: 91 16 62 33

Medlem Kommunestyret
1. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
3. vara Eierutvalget 

Ola Helmich Borchgrevink Pedersen

Arbeiderpartiet

Tlf: 94 82 94 72

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og klima

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika