Utvalget har 15 faste medlemmer og har politiske ansvaret for tjenesteområdene pleie og omsorg, kommunalhelse, sosialtjenester og bolig. Medlemmene er valgt inn i en fireårsperiode fra 2019-2023.

Ansvarsområde

Ansvarsområder Ansvarsområder
Pleie og omsorg Sosiale tjenester og bolig
Kommunehelse  
  • har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde.
  • har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
  • skal foreslå prioriteringer til handlingsprogram.
  • kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
  • kan overføre myndighet til arbeidsutvalg/ utvalgsleder eller kommunedirektøren.
  • kan gi høringsuttalelser til utredninger og saker.
  • Innstiller til formannskapet i saker utvalget selv ikke kan avgjøre.
  • I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet har utvalget instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg

Reglementet for hovedutvalg bistand og omsorg er en del av reglementer for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av Bærum kommunestyre: 

Medlemmer-Hovedutvalg bistand og omsorg

Torbjørn Espelien

Fremskrittspartiet

Tlf: 90151741

Leder Hovedutvalg bistand og omsorg
Medlem Kommunestyret
Medlem Formannskapet
1. vara Planutvalget

Maria Barstad Sanner

Høyre

Tlf: 45883140

Nestleder Hovedutvalg bistand og omsorg
Medlem Kommunestyret
Medlem Formannskapet

Torill Hodt Heggen

Høyre

Tlf: 45259001

Leder Klageutvalget
Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg bistad og omsorg

Morten Dahl-Hansen

Høyre

Tlf: 91743959

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg
7. vara Formannskapet

Bjørn Nordal Røtnes

Høyre

Tlf: 90606435

Leder Utvalg for samarbeid
1. vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Frank Rolland

Venstre

Tlf: 97057711

Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem i Hovedutvalg bistand og omsorg
1.vara Utvalg for samarbeid

Bjørn Martin Johnsen

Arbeiderpartiet

Tlf: 91684913

Medlem Kommunestyret
1.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Lina Parvizian

Arbeiderpartiet

Tlf: 45454999

Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Johannes Kiese

Arbeiderpartiet

Tlf: 41277175

3.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Gøril Andersen

Fremskrittspartiet

Tlf: 90596233

Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg
2. vara Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Line Norman Jernæs

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 94439749

6.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Hans Kristian Aag

Penjonistpartiet

Tlf: 92202519

1.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Arnulf Harald Myklebust

Kristelig Folkeparti

Tlf: 47630334

3.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg