Hovedutvalg for barn og unge er opprettet av kommunestyret og har i dag 15 faste representanter som er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene er valgt inn i en fireårsperiode fra 2019-2023.

Ansvarsområde

Ansvarsområder Ansvarsområder
Grunnskoleopplæring Barnehager
Barne- og ungdomstjenesten Barnevern
  • har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde.
  • har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
  • skal foreslå prioriteringer til handlingsprogram.
  • skal velge medlemmer og varamedlemmer til skolenes samarbeidsutvalg.
  • kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
  • kan overføre myndighet til arbeidsutvalg/ utvalgsleder eller kommunedirektøren.
  • kan gi høringsuttalelser til utredninger og saker.
  • Innstiller til formannskapet i saker utvalget selv ikke kan avgjøre.
  • I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet har utvalget instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Reglement for Hovedutvalg barn og unge

Reglemententet for hovedutvalg barn og unge er en del av reglementer for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av Bærum kommunestyre: 

Medlemmer-Hovedutvalg barn og unge

Elizabeth Kathleen Hodges Dale

Høyre

Tlf: 94850603

Nestleder Hovedutvalg barn og unge
Medlem Kommunestyret
4.vara Formannskapet

Asbjørn Nilsen

Høyre

Tlf: 91628313

Medlem Kommunestyret
1.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Sigrid Barstad Sanner

Høyre

Tlf: 45401879

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Mads Gram Rygg

Høyre

Tlf: 93613000

Medlem Kommunestyret
1. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Jan Mauritz Thalberg Jr.

Fremskrittspartiet

Tlf: 90965994

Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge
2.vara Planutvalget

Yngve Ulf Bjerke

Fremskrittspartiet

Tlf: 92290686

6.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge
3.vara Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Elen Gjevik

Venstre

Tlf: 90254019

1. vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge
2. vara Hovedutvalg bistand og omsorg
2. vara Utvalg for samarbeid

Elisabeth Fremstad Aukrust

Kristelig Folkeparti

Tlf: 92816553

Medlem Kommunestyret
5.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Hans Rugset

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 92664470

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge
1. vara Planutvalget
2. vara Hovedutvalg bistand og omsorg

Ingri Zeiner-Henriksen

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 95901860

1. vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Elisabeth Nesset

Arbeiderpartiet

Tlf: 99530513

Medlem Kommunestyret
3. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Terje Heiestad

Arbeiderpartiet

Tlf: 90858877

11. vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Dina Knudsen

Sosialistisk Venstreparti

Tlf: 412 07 233

Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika