Politisk ledelse og partienes gruppeledere møtes med jevne mellomrom for å utveksle informasjon om pågående saker og prosesser. Dagsorden for møtene legges fortløpende ut på denne siden.

Dagsorden