Her legger vi ut informasjon om den politiske behandlingen av Handlingsprogram (budsjett) 2020-2023.

 • Informasjon fra rådmannen om innholdet i forslag til handlingsprogram finnes her.

 • Informasjon om saken Styrket innsats i arbeid med innbyggersamarbeid og frivillighet. Vedlegg til saken.
 • Informasjon om saken Omstilling 2024 - En plan for omstilling av virksomheten med kvalitet og bærekraft. Plandokument omstilling.
 • Spørsmål om den politiske behandlingen kan rettes til Politisk sekretariat 

 • Ytterligere kontaktinformasjon til politisk sekretariat finnes her.

  Behandling:

  •  Her kommer oversikt over kommunestyrets endelige vedtak etter behandlingen av handlingsprogrammet. 

  Behandling:

  • Her kommer protokoll fra formannskapets behandling

  Saksdokumenter

  • Her vil du finne saksdokumentene fra formannskapets behandling av handlingsprogrammet. Her vil vi også legge ut spørsmål som er stilt til rådmannen om handlingsprogrammet, samt svarene på disse.

  Behandling:

  • Her vil du finne protokollen fra hovedutvalg barn og unges behandling av handlingsprogrammet. 

  Saksdokumenter:

  • Her vil du finne saksdokumentene fra hovedutvalg barn og unges behandling av handlingsprogrammet. Her vil vi også legge spørsmål som er stilt til rådmannen om handlingsprogrammet, samt svarene på disse.

  Behandling:

  • Her vil du finne protokollen fra hovedutvalg bistand og omsorgs  behandling av handlingsprogrammet. 

  Saksdokumenter:

  • Her vil du finne saksdokumentene fra hovedutvalg for bistand og omsorg sin behandling av handlingsprogrammet. Her vil vi også legge spørsmål som er stilt til rådmannen om handlingsprogrammet, samt svarene på disse.

  Behandling:

  • Her vil du finne protokollen fra hovedutvalg miljø, idrett og kulturs  behandling av handlingsprogrammet. 

  Saksdokumenter:

  • Her vil du finne saksdokumentene fra hovedutvalg miljø, idrett og kultur sin behandling av handlingsprogrammet. Her vil vi også legge spørsmål som er stilt til rådmannen om handlingsprogrammet, samt svarene på disse.

  Behandling:

  • Her vil du finne protokollen fra utvalg for samarbeids behandling av handlingsprogrammet. 

  Saksdokumenter:

  • Her vil du finne saksdokumentene fra utvalg for samarbeids behandling av handlingsprogrammet. Her vil vi også legge spørsmål som er stilt til rådmannen om handlingsprogrammet, samt svarene på disse.