Her legger vi ut informasjon om den politiske behandlingen av Handlingsprogram (budsjett) 2019-2022.