Her legger vi ut spørsmål fra folkevalgte til forslag til Handlingsprogram (budsjett) 2017-2020, og rådmannens svar på disse. I tillegg legger vi ut innspill til budsjettet mottatt fra andre enn folkevalgte. Etter hvert som utvalgene behandler handlingsprogrammet vil vi legge ut resultater fra behandlingene.

Behandling:

Protokoll fra Kommunetyrets møte 07.12.2016

Spørsmål:

  • Ingen spørsmål er registrert

Behandling:

Spørsmål:

Behandling:

Spørsmål:

Behandling:

Spørsmål:

Behandling:

Spørsmål:

Behandling:

Spørsmål:

  • Her er det foreløpig ikke registrert noen spørsmål
  • Her er det foreløpig ikke registrert noen spørsmål