Her legger vi ut spørsmål fra folkevalgte til forslag til Handlingsprogram (budsjett) 2018-2021, og rådmannens svar på disse. I tillegg legger vi ut innspill til budsjettet mottatt fra andre enn folkevalgte. Etter hvert som utvalgene behandler handlingsprogrammet vil vi legge ut resultater fra behandlingene.

Behandling:

Spørsmål:

  • Ingen spørsmål er registrert

Behandling:

Spørsmål:

  • Ingen spørsmål er registrert.

Behandling:

 

Spørsmål:

 

Behandling:

Spørsmål:

Behandling:

 

Spørsmål:

  • Ingen spørsmål er registrert.

Behandling:

 

Spørsmål:

  • Ingen spørsmål er registrert.

 Spørsmål:

  • Ingen spørsmål er registrert

Innspill:

Presentasjoner av handlingsprogrammet i utvalgene: