Her legger vi ut dokumenter og annen relevant informasjon.

Kommunestyret

Møte 25.01.17:

Møte 26.10.16:

Møte 28.09.16:

Møte 16.03.16:

Møte 17.02.16:

Møte 27.04.16:

 Formannskapet

Møte 21.03.2017

Møte 14.03.2017:

Møte 08.11.2016:

Møte 06.09.2016:

Hovedutvalg bistand og omsorg

Studietur til Aarhus, januar 2017

Møteplan og dokumenter fra Vestregionen:
http://www.vestregionen.no/kalendar/

Dokumenter fra møter i Markarådet:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Marka/Markaradet/

Formannskapet og Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

 

Her finner du saker som er avgitt til politisk behandling, men som foreløpig ikke er satt på sakskartet til et konkret møte.

Virksomhetsanalyser:

Planer for Sandvika: