Her legger vi ut dokumenter og annen relevant informasjon.

Folkevalgtopplæring 8. og 9. november 2019

Dag 1:

Dag 2:

Formannskapet

Møte 26.02.2020

Møte 29.01.2020

Møte 05.11.2019

Møte 12.11.2019

Møte 10.12.2019

 

Hovedutvalg bistand og omsorg

Møte 30.10.19

Utvalg for samarbeid 

Møte 29.10.2019

Eldrerådet

Møte 04.02.2020

Hovedutvalg barn og unge

Møte 11.02.2020

Møte 21.01.2020

Møte 29.10.2019

Møte 19.11.2019

Møte 03.12.2019

Planutvalget 

Felles seminar for Planutvalget og Formannskapet 26.02.2020

Møte 21.11.2019

Møte 05.12.2019

Møte 19.12.2019

Formannskapet 24.09.19

Høringsmøte KDP3 Fornebu 05.03.19

Kommunestyret

Møte 27.11.2019

Møte 28.11.2018

Møte 24.10.2018

Møte 26.09.2018

Møte 05.09.2018

Kommunestyreseminar - Mobilitet, Nå og i fremtiden - 05.09.2018

Kommunestyreseminar Fornebu 09.02.2018:

Møte 27.09.17:

Seminar om Fornebu 20.09.17:

Etikkseminar 30.08.17:

Møte 25.01.17:

Møte 26.10.16:

Møte 28.09.16:

Møte 16.03.16:

Møte 17.02.16:

Møte 27.04.16:

 Formannskapet

Møte 06.11.2018:

Formannskapsseminar 18.-19.10.2018:

Møte 16.10.2018:

Møte 23.01.2018:

Høringsmøte - Innspill til kommuneplanens arealdel 09.01.2018:

Møte 28.11.2017:

Møte 21.03.2017:

Møte 14.03.2017:

Møte 08.11.2016:

Møte 06.09.2016:

Hovedutvalg bistand og omsorg

Studietur til Aarhus, januar 2017:

Hovedutvalg barn og unge

Møte 22.08.2018:

Møteplan og dokumenter fra Vestregionen
(kalender/møteplan er ikke tilgjengelig) 

Dokumenter fra møter i Markarådet:

Klimastrategien

Formannskapet og Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Her finner du saker som er avgitt til politisk behandling, men som foreløpig ikke er satt på sakskartet til et konkret møte.

Utvalgte saksdokumenter Kommunedelplan 3 Fornebu