Her legger vi ut dokumenter og annen relevant informasjon.

Formannskapet 24.09.19

Høringsmøte KDP3 Fornebu 05.03.19

Kommunestyret

Møte 28.11.2018:

Møte 24.10.2018:

Møte 26.09.2018:

Møte 05.09.2018:

Kommunestyreseminar - Mobilitet, Nå og i fremtiden - 05.09.2018:

Kommunestyreseminar Fornebu 09.02.2018:

Møte 27.09.17:

Seminar om Fornebu 20.09.17:

Etikkseminar 30.08.17:

Møte 25.01.17:

Møte 26.10.16:

Møte 28.09.16:

Møte 16.03.16:

Møte 17.02.16:

Møte 27.04.16:

 Formannskapet

Møte 06.11.2018:

Formannskapsseminar 18.-19.10.2018:

Møte 16.10.2018:

Møte 23.01.2018:

Høringsmøte - Innspill til kommuneplanens arealdel 09.01.2018:

Møte 28.11.2017:

Møte 21.03.2017:

Møte 14.03.2017:

Møte 08.11.2016:

Møte 06.09.2016:

Hovedutvalg bistand og omsorg

Studietur til Aarhus, januar 2017:

Hovedutvalg barn og unge

Møte 22.08.2018:

Møteplan og dokumenter fra Vestregionen:
http://www.vestregionen.no/kalendar/

Dokumenter fra møter i Markarådet:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Marka/Markaradet/

Klimastrategien

Formannskapet og Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

 

Her finner du saker som er avgitt til politisk behandling, men som foreløpig ikke er satt på sakskartet til et konkret møte.

Utvalgte saksdokumenter Kommunedelplan 3 Fornebu