Her legger vi ut dokumenter og annen relevant informasjon.

Kommunestyret

Møte 28.11.2018:

Møte 24.10.2018:

Møte 26.09.2018:

Møte 05.09.2018:

Kommunestyreseminar - Mobilitet, Nå og i fremtiden - 05.09.2018:

Kommunestyreseminar Fornebu 09.02.2018:

Møte 27.09.17:

Seminar om Fornebu 20.09.17:

Etikkseminar 30.08.17:

Møte 25.01.17:

Møte 26.10.16:

Møte 28.09.16:

Møte 16.03.16:

Møte 17.02.16:

Møte 27.04.16:

 Formannskapet

Møte 06.11.2018:

Formannskapsseminar 18.-19.10.2018:

Møte 16.10.2018:

Møte 23.01.2018:

Høringsmøte - Innspill til kommuneplanens arealdel 09.01.2018:

Møte 28.11.2017:

Møte 21.03.2017:

Møte 14.03.2017:

Møte 08.11.2016:

Møte 06.09.2016:

Hovedutvalg bistand og omsorg

Studietur til Aarhus, januar 2017:

Hovedutvalg barn og unge

Møte 22.08.2018:

Møteplan og dokumenter fra Vestregionen:
http://www.vestregionen.no/kalendar/

Dokumenter fra møter i Markarådet:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Marka/Markaradet/

Klimastrategien

Formannskapet og Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

 

Her finner du saker som er avgitt til politisk behandling, men som foreløpig ikke er satt på sakskartet til et konkret møte.