Her legger vi ut dokumenter og annen relevant informasjon.

Kommunestyret

Kommunestyret 27.09.17

Seminar om Fornebu 20.09.17

Etikkseminar 30.08.17

Møte 25.01.17:

Møte 26.10.16:

Møte 28.09.16:

Møte 16.03.16:

Møte 17.02.16:

Møte 27.04.16:

 Formannskapet

Møte 28.11.2017

Møte 21.03.2017

Møte 14.03.2017:

Møte 08.11.2016:

Møte 06.09.2016:

Hovedutvalg bistand og omsorg

Studietur til Aarhus, januar 2017

Møteplan og dokumenter fra Vestregionen:
http://www.vestregionen.no/kalendar/

Dokumenter fra møter i Markarådet:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Marka/Markaradet/

Klimastrategien

Formannskapet og Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

 

Her finner du saker som er avgitt til politisk behandling, men som foreløpig ikke er satt på sakskartet til et konkret møte.

Virksomhetsanalyser:

Planer for Sandvika: