Det nye kommunestyret har hatt sitt første møte og valgt medlemmer til hovedutvalgene, kontrollutvalget og formannskapet. I tillegg ble det valgt nytt ungdomsråd.

Bilde av politikere i Kommunestyret 2019-2023

Lisbeth Hammer Krog er gjenvalgt som ordfører i Bærum for fireårsperioden 2019-2023. Varaordfører er Siw Wikan, hun tar over etter Ole Kristian Udnes.

Formannskapet i Bærum består av:

 • Lisbeth Hammer Krog (H)
 • Siw Wikan (H)
 • Morten Skauge (H)
 • Maria B. Sanner
 • Dag Egil Strømme (H)
 • Haakon Kvenna Veum (H)
 • Ole Kristian Udnes (H)
 • Kjell Maartmann-Moe (Ap)
 • Kari Brodin Seljelid (Ap)
 • Torbjørn Espelien (Frp)
 • Signe Bakke Sølberg (MDG)
 • Stein Stugu (Rødt)
 • Ragnar Molland (Sp)
 • Eirik T. Bøe (V)
 • Wenche Steen (V)

Hovedutvalg barn og unge

 • Haakon K. Veum (H) leder
 • Asbjørn Nilsen (H)
 • Mads Gram Rygg (H)
 • Sigrid B. Sanner (H)
 • Anfa Hasan (H)
 • Elisabeth K.H. Dale (H)
 • Elisabeth Nesset (AP)
 • Ola H.B. Pedersen (AP)
 • Jan Mauritz Thalberg jr (Frp)
 • Yngve Ulf Bjerke (Frp)
 • Elisabeth Fremstad Aukrust (Krf)
 • Hans Rugset (MDG)
 • Ingri Zeiner-Henriksen (MDG)
 • Dina Knudsen (SV)
 • Elen Gjevik (V)

Hovedutvalg bistand og omsorg

 • Torbjørn Espelien (FRP) leder
 • Torill Hodt Heggen (H)
 • Mikkel Mørch Sollie (H)
 • Morten Dahl-Hansen (H)
 • Bjørn N. Røtnes (H)
 • Feyza Kasikci (H)
 • Maria B. Sanner (H)
 • Bjørn Martin Johnsen (AP)
 • Lina Parvizian (AP)
 • Johannes Kiese (AP)
 • Marie P. Tørrissen (FRP)
 • Arnulf H. Myklebust (Krf)
 • Line Normann Jernæs (MDG)
 • Hans Kristian Aag (PP)
 • Frank Roland (V) 

Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

 • Dag Egil Strømme (H) leder
 • Hilde S. Øydne (H)
 • Frigg W. Rugset (H)
 • Haakon C. Sandven (H)
 • Sebastian L. Otterhals (H)
 • Lena Walle (H)
 • Wasim Zahid (AP)
 • Marianne Rieber-Mohn (AP)
 • Nikki Schei (MDG)
 • Christin X Liu (MDG)
 • Truls Bergersen (FRP)
 • Wenche M. F. Berg-Olsen (FRP)
 • Finn O.H. Johnsrud (SP)
 • Øystein Goksøyr (V)
 • Johan Malvik (V)

Planutvalget

 • Eirik T. Bøe (V) leder
 • Mathias O. Weseth (H)
 • Tone S. Molle (H)
 • Terje Hegge (H)
 • Elisabeth H. Gjølme (H)
 • Reidar Kleppe (AP)
 • Ida Ohme Pedersen (Frp)
 • Kim Zimmer (MDG)
 • Anita Malmer Solli (SV)

Kontrollutvalget

 • Per Arne Nyberg (AP) leder
 • Petter E.K. Melsom (FRP)
 • Helene Berge Holm (H)
 • Kåre Granheim (KRF)
 • Ane Reinan (MDG)

Kommunestyret valgte også Klageutvalg, Eierutvalg og utvalg for samarbeid. I tillegg ble medlemmer i rådene oppnevnt.