Møter

Planlagte møter i 2017. Forandringer kan komme.
Tidspunkt for alle møter er mellom kl. 13.30 – 16.30.

MøtedatoAgendaReferat
6. november Agenda (pdf) Referat (pdf)
4. desember

Agenda (pdf)

Referat (pdf)