Hva gjør vi?

Det nye ungdomsrådet erstatter det tidligere Ungdommens kommunestyre (UKS).

UKS har i de senere årene arbeidet med følgende områder:

  • skolesaker
  • miljø- og fritidstiltak for barn og unge
  • plan- og utbyggingssaker i Sandvika og på Fornebu
  • vært aktiv med i utviklingen av multianlegget Arena Bekkestua
  • barn og unges oppvekstsvilkår i Bærum - høringsuttalelse til Kommuneplanen for 2006 - 2012
  • mobbing - laget en mobbeplan som hver skole er forpliktet til å følge
  • miljø/kildesortering
  • ungdom - makt og medvirkning
  • deltatt i diverse komitéer der ungdom skal ha innflytelse

Ved siden av å bevilge penger til lokale tiltak for barn og unge i Bærum, har vi de siste årene også støttet prosjekter utenlands.