Om Bærums ungdomsråd

Vi trenger deg!

Har du lyst til å bli med å gjøre Bærum til landets beste kommune for barn – og unge? Har du mange meninger og gode ideer og har du lyst til å påvirke de voksne som bestemmer i Bærum? Vi skal lage et nytt ungdomsråd i Bærum og vil gjerne ha deg med!

Ungdomsrådet er for alle ungdom i Bærum under 19 år. Rådet skal ha 10 medlemmer. Jobben til ungdomsrådet er å si sin mening til politikerne i saker som handler om hvordan barn og unge skal ha det når de vokser opp i Bærum. Eksempler på temaer er utbygging av nye skoler, skolevei, skolemiljø, helsetilbud, fritidstilbud og klima og miljø.

Det forventes at du:

 • deltar på 10 møter i rådet (opplæring og formøter kommer i tillegg)
 • på forhånd leser og setter deg inn i sakene dere skal si deres mening om
 • er samfunnsengasjert
 • tenker på hvordan du kan jobbe for alle ungdom i Bærum

Du får gyldig fravær dersom møtene er i skoletiden og du vil få lønn når du deltar på møtene i ungdomsrådet.

Hvis du synes dette høres spennende ut, send inn en søknad til ungdomsraad@baerum.kommune.no eller på messenger på facebook kontoen til Bærum ungdomsråd innen 8. september 2017

Søknaden skal bestå av følgende:

 • Navn:
 • Alder:
 • Adresse:
 • Skole og klasse:
 • Hvorfor ønsker du å være med i ungdomsrådet (maks 1000 tegn)?
 • Hva kan du bidra med inn i arbeidet (maks 1000 tegn)?
 • I tillegg vil vi at du sender en kort video/presentasjon hvor du sier hvorfor du ønsker å være med i ungdomsrådet og hva du kan bidra med.

Dersom du er aktuell vil du bli kontaktet for intervju i uke 37.

Har du spørsmål kan du ringe/maile Thomas Soløst på 93235489 eller thomas.solost@baerum.kommune.no