Om Bærums ungdomsråd

Vi trenger deg!

Har du lyst til å bli med å gjøre Bærum til landets beste kommune for barn – og unge? Har du mange meninger og gode ideer og har du lyst til å påvirke de voksne som bestemmer i Bærum? Vi skal lage et nytt ungdomsråd i Bærum og vil gjerne ha deg med!

Ungdomsrådet er for alle ungdom i Bærum under 19 år. Rådet skal ha 10 medlemmer. Jobben til ungdomsrådet er å si sin mening til politikerne i saker som handler om hvordan barn og unge skal ha det når de vokser opp i Bærum. Eksempler på temaer er utbygging av nye skoler, skolevei, skolemiljø, helsetilbud, fritidstilbud og klima og miljø.

Det forventes at du:

  • deltar på 10 møter i rådet (opplæring og formøter kommer i tillegg)
  • på forhånd leser og setter deg inn i sakene dere skal si deres mening om
  • er samfunnsengasjert
  • tenker på hvordan du kan jobbe for alle ungdom i Bærum

Du får gyldig fravær dersom møtene er i skoletiden og du vil få lønn når du deltar på møtene i ungdomsrådet.

Hvis du synes dette høres spennende ut, send inn en søknad via elektronisk skjema eller via itslearning innen 8. september 2017.

Dersom du er aktuell vil du bli kontaktet for intervju i uke 37 (11. til 15. september).

Har du spørsmål kan du ringe/maile Thomas Soløst på 93235489 eller thomas.solost@baerum.kommune.no