Om Bærums ungdomsråd

Hva er Bærum Ungdomsråd

Bærum Ungdomsråd er et råd som representerer ungdommens interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som først og fremst angår barn og unge, og komme med innspill og kommentarer i alle saker der oppvekst, skole og fritid er sentralt.

Rådet kan også fremme saker på eget initiativ. Målet er å jobbe for at Bærum kommune skal bli et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. Saker som omhandler barn og unge skal behandles i Ungdomsrådet før det går videre til politikerne. Rådet er sammensatt av 10 ungdommer fra hele Bærum. Alderen på rådsmedlemmene er 14-19 år. 

Alle medlemmene har vært igjennom en søknadsprosess. De har skrevet søknad og svart på hvorfor de ønsket å være med i Ungdomsrådet. Nytt valg vil være høsten 2019.

Hvordan kan du følge med på hva Ungdomsrådet gjør?

Gå inn på facebook.com/baerum.ungdomsraad -  Her kan du følge med på hvilke saker som  skal behandles og se referater fra møtene.

Tiril Andersen

Medlem

Tlf: 954 55 897