Her finner du informasjon om byggingen av den nye elvepromenaden i Sandvika.

Arbeidet med peling på land og i elva starter nå opp, og i den forbindelse blir elveløpet stengt fra uke 17 til uke 29.

Fremdriftsplan 

Arbeidene vil pågå hverdager kl. 7.00-19.00, og lørdager kl. 9.00-15.00. 

  • uke 17 til 29: elven stenges for all ferdsel av sikkerhetsmessige hensyn. 
  • uke 18: oppstart peling 

Elven stenges for ferdsel 

Av sikkerhetsmessige årsaker stenges elven fra bryggen nedenfor Løkketangen til rett ovenfor Rigmorbryggen for all ferdsel i perioden uke 17 til uke 29. Se kart med markering (pdf). Gjestebryggen på Kadettangen er tilgjengelig. 

Båteiere med fast båtplass ovenfor anleggsområdet, og som blir stengt inne ved stenging, vil ha mulighet til midlertidig båtplass ved siden av Sandvika kai på Kadettangen. Ta kontakt med prosjektleder i Bærum kommune, Ole Johan Røstvold,
e-post ole.johan.rostvold@baerum.kommune.no, tlf. 976 79 696.

Kjøremønster i anleggsperioden 

  • Brambanis vei stenges for gjennomkjøring fra Kinoveibroen til Rigmorbryggen
  • Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt)
  • Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom/rundt Rådhusparken og langs      Sandviksveien (følg skilt)
  • Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.

Møteplass langs elven

Elvepromenaden fra Kadettangen til Løkkehaven skal utvikles til å bli et hyggelig og trivelig område hvor det blir godt å oppholde seg, både på dag- og kveldstid. Dette vil bli den største utbyggingen langs elven så langt, med blant annet gjestebrygger for småbåter og nedtrapping mot vannet som skal skape nærhet og tilknytning til elven. Det blir et hyggelig uteservingsområde som forlenges på tvers av gaten som en del av den nye forplass til Brambanigården - Brambanis plass.

Nye trapper skal åpne opp i begge ender og vil skape en enklere forbindelse til Kinoveien og Rådhuset og samt gi plass til frodig beplanting.

Elvepromenaden skal etter planen stå ferdig våren 2019.

Her kan du se oversiktsplan over elvepromenaden (pdf).

Elvepromenaden