Fem dekar med nye promenader, gater og plasser er skapt for at Sandvika skal bli et hyggelig og trivelig område hvor det blir godt å oppholde seg, både på dag- og kveldstid.

Her kan du følge med på byggingen av elvepromenaden.

Hvor er elvepromenaden?

Elvepromenaden strekker seg langs Sandvikselva fra Kadettangen til Løkkehaven.

Hva er planen?

Den nye elvepromenaden danner en nesten halv kilometer lang, myk linje langs Sandvikselva. Nedre promenade er en brygge, som er fordelt på to til tre nivåer. Hovedhensikten med dette er nærhet til vannet. Folk skal kunne sitte på bryggekanten med beina i vannet, småbåter skal kan legge til og kajakker settes på vannet.

Øvre promenade består av sambruksgatene Brambaniveien og Løkketangen med en mørk steinparkett. På hver side av Rådhusbruoen ligger de nye slottstrappene av larvikitt. Blomsterrike og bladdekkende stauder plantes til en bugnende Rådhushage. Rabatten mellom øvre og nedre promenade rommer sjeldne og kalkkrevende oslofjordplanter.

Hva skjer?

Elvepromenaden åpner sommeren 2020.

Fremdriftsplan 

Arbeidene pågår hverdager kl. 7-19, og lørdager kl. 9-15. 

 • høsten 2019: Arbeidene med elvepromenaden fortsetter for ferdigstilling. Arbeidene med 3. etappe i nordlig del av promenaden, ble startet i september og vil pågå til over nyttår.
 • 26. august kl. 7.00: Elvepromenaden stenges for fortsatt anleggsarbeid.
 • 22. august: elvepromenaden åpnes under byfesten for en sniktitt til og med søndag 25. august. 

Kjøremønster i anleggsperioden 

 • Kinoveien er stengt nedenfor innkjøringen til BAKgården, slik at innkjøring til private parkeringshus er tilgjengelig. Parkeringsplassene på begge sider i Kinoveien er ikke tilgjengelig. Det er fortsatt mulig for fotgjengere og syklister å benytte fortau langs Kinoveien og over Kinoveibroen.
 • Rådmann Halmrasts vei er enveiskjørt fra Sandvika stasjon mot rådhuset.
  Adkomst til Rådmann Halmrasts vei er via Willy Greiners vei, eller Åmotbakken ved Løkketangen. Kjøretøy over 3,2 meter må benytte adkomst via Åmotbakken på grunn av høydebegrensning under jernbanelinjen. 
  Omkjøring hvis du kommer fra rådhus-siden er videre over Rådhusbroen, forbi Sandvika storsenter, ned bakken mot Løkketangen, deretter opp Åmotbakken eller rundt Løkketangen og opp Willy Greiners vei. 
 • Brambanis vei er stengd for gjennomkjøring fra Kinoveibroen til Rigmorbryggen. Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt).
  Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom/rundt Rådhusparken og langs Sandviksveien (følg skilt). 
  Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset er tilgjengelige.

Her kan du se oversiktsplan over elvepromenaden (pdf).

ByLab Sandvika