Eiksmarka står overfor større utbyggingsprosjekter. Kommunen legger vekt på at innbyggerne får informasjon og muligheter til medvirkning.

Kommunen inviterte til informasjonsmøte om utbygging på Eiksmarka. Nedenfor er presentasjonene fra møtet som ble avholdt 17. februar 2017.

Illustrasjon: Backe/ Link Arkitektur AS