Flyfoto av Bekkestua

I årene fremover planlegges flere private og kommunale prosjekter. Her vil du finne informasjon 

Illustrasjonsplan rapport beskriver prinsipper for gater, torg og forbindelser i Bekkestua sentrum øst. Følgende tre hovedprinsippene:

  1. Blågrønn akse mellom torget og kollen
  2. Flere torg og møteplasser
  3.  Videreføre og forsterke eksisterende kvalitet og Identitet

Prinsippene vil videre detaljeres i neste fase som blir en detaljregulering for gater og byrom. Det vil i denne fasen gjøres nærmere trafikkutredning av trafikkreduserende tiltak. Bærum Kommune tar gjerne i mote innspill til det videre arbeid.

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner