Flyfoto av Bekkestua

Bærum kommune starter arbeider med en illustrasjonsplan for gater og byrom, samt teknisk plan for Bekkestua sentrum øst. Formålet med prosjektet er å sikre en helhetlig utforming av gater, byrom og andre offentlige arealer på Bekkestua. Kommunen ønsker innspill til arbeidet.

Velkommen til åpen kontordag 23. april

Tirsdag 23. april fra kl. 14–18 på Bekkestua Bibliotek inviterer  Bærum kommune til åpen kontordag. Du møter ansatte i reguleringsavdelingen som kan svare på spørsmål og gi informasjon. En konsulent for illustrasjonsplanarbeid vil også være tilstede. 
Klokken 17–17.30 får du en kort presentasjon av arbeidet. Da vil vi også vise de første skissene. 

Kart med prosjektområder

Denne siden er under utvikling. Her vil du i fremtiden finne informasjon om de ulike områdeplanene for Bekkestua. 

Kart Bekkestua

 

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner