Sykkelhotell på Kolsås og Østerås

De to nye sykkelhotellene på Kolsås og Østerås skal ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, og bidra til et godt og robust bymiljø med god livskvalitet.

Prosjekteier
Bærum kommune
Prosjektleder
Anne Gro Frogner
Samarbeidspartner
FutureBuilt

Sykkelhotellene er plassert på håndplukkede tomter av Bærum kommune. Sykkelhotellene vil bygge opp om Kolsås og Østerås T-bane stasjoner som viktige kollektivknutepunkter. Sykkelhotellene vil gi mulighet for trygg sykkelparkering i tilknytning til t-banenettet.

Sykkelhotellene skal være nyskapende og godt egnet for visning og profilering, og bidra til økt andel syklende i Bærum.

Relaterte prosjekter

Kontaktpersoner