Oksenøya senter

Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt.

Prosjekteier
Bærum kommune

Det skal etableres en fem-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter.

Senteret er et FutureBuilt-prosjekt og skal oppnå BREEAM excellent, med opsjon på outstanding.

Oksenøya er også et prosjekt i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer, FME ZEN (zero emission neighbourhood).

Det er antatt at skole og barnehage kan bygges som plusshus, mens bo- og behandlingssenteret kan bygges som nær nullenergibygg. Byggene blir tilknyttet fjernvarme og fjernkjøling.

Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder ferdigstilles til skolestart 2022. Bo- og behandlingssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klar til innflytning i begynnelsen av 2023.

Relatert prosjekt

Se Eiendoms prosjektside for Oksenøya