Løsningen lagrer overskuddsvarme fra solen om sommeren. Løsningen dekker varmebehov om vinteren

Bærum kommune skal konseptutrede en innovativ løsning for varmeforsyning til Nadderud og Bekkestua Nord. Prosjektet har tittelen «Sorte fotballbaner og sentrumsgater som solfangere, sesonglagring av varme i gropvarmelager».

Samarbeidspartner
Rambøll Norge AS

Det er, i årene som kommer, planlagt en betydelig utvikling av områdene Nadderud og Bekkestua Nord. Nadderud skal bygges ut med ny Bekkestua barneskole, utvidelse av Bekkestua ungdomsskole og nye Nadderud stadion nye kunstgressbaner. Bekkestua Nord skal utvide sitt gatevarmeareal fra 16 000 m2 til 22 000 m2. Denne utviklingen vil medføre et økt behov for varmeenergi til området.

Bærum kommune har høye miljøambisjoner, og har som mål at alle kommunens bygg og anlegg skal være klimakloke og fremtidsrettede. Miljøvennlige energiløsninger er viktig for å få til dette.

I desember 2018 mottok Bærum kommune tilsagn på 620 000 kr i støtte fra Enova for å konseptutrede en innovativ løsning for varmeforsyning til Nadderud og Bekkestua Nord. Prosjektet har tittelen «Sorte fotballbaner og sentrumsgater som solfangere, sesonglagring av varme i gropvarmelager». Konseptutredningen er et samarbeid mellom Eiendom og Byutviklingsprosjekter i Bærum kommune.

Lagre solvarme

Konseptet går ut på å lagre overskuddsvarme fra solen om sommeren og deretter utnytte dette til å dekke varmebehov om vinteren. Den innovative løsningen innebærer å sesonglagre solvarme hentet fra undervarmesystemene til kunstgressbanene og gatevarmeanlegget fra sommer til vinter.

Løsningen legger til grunn en utvidelse av dagens energisentral i Nadderudhallen, og at de nevnte byggene og anleggene på Nadderud og Bekkestua får miljøvennlig varme levert fra denne. Varmepumper og eksisterende varmekilder i Nadderudhallen vil supplere lageret for å ha tilstrekkelig forsyningskapasitet.

Innovativ lagring

I utredningen vil en svært innovativ løsning med sesonglagring av varme i et groplager (vannfylt varmelager i bakken) under en av kunstgressbanene sammenliknes en mer konvensjonell løsning med sesonglagring i energibrønner. Teknologien for gropvarmelager er kjent og etablert ved flere fjernvarmeanlegg i Danmark, men arealene over lagrene har aldri vært benyttet til allmennyttige formål. Flere steder i Europa har det vært ønske om å etablere tilsvarende lager, men arealbehovet har gjort løsningen uinteressant.

Ved å utrede muligheten for å etablere et slikt varmelager under en av kunstgressbanene på Nadderud vil man avdekke om dette er en løsning som kan være interessant flere steder.

I utredningen vil det gis svar på hvor mye solenergi systemet kan ta opp og lagre, og hvor stor andel av energi- og effektbehovet til området som kan dekkes, samt hvordan løsningene fysisk kan bygges opp for ivareta sikkerhet ytre påkjenninger.

Mål

Målet med konseptutredningen er å finne en energiløsning som:

  • gir en betydelig reduserer behovet for levert energi til området
  • optimaliserer utnyttelse av gratis solenergi og varmepumper
  • reduserer behovet for bruk av bioolje på de kaldeste dagene om vinteren
  • reduserer behovet for bruk av strøm i perioder hvor kraftnettet er sterkt belastet og med det bidra til å redusere behovet for kraftutbygging.

Rambøll Norge AS er engasjert som rådgiver.

Kontaktpersoner