Utviklingsarbeidet vil følge noen hovedspor i den nærmeste tiden fremover:

  • Grundigere analyse av 170 tiltak og måling av effekt: Det er mange tjenester og tiltak, og mange er tildels overlappende. Derfor er det behov for en grundigere gjennomgang av tiltak og tjenester.
  • Velge en samhandlingsmodell: For å ivareta brukernes behov for bedre samhandling anbefales det å ta i bruk en felles samhandlingsmodell. Det bør etableres en funksjon med tydelige roller, ansvar og mandat slik at nødvendig kraft for implementering og drift av en ny gjennomgående samhandlingsmodell for kommunen sikres.
  • Gjøre tjenestene mer tilgjengelige: Tjenestene oppleves som uoversiktlige både for innbyggere og medarbeiderne. Dette handler blant annet om å sikre at brukerne raskt finner informasjonen de trenger.