Hjelper kommunen de rette brukerne på rett måte? Samhandler velferdstjenestene i kommunen godt nok? Dekker dagens velferdstjenester nåtidenes og fremtiden behov? Prosjektet Sammen om velferd vil gå gjennom velferdstjenestene for å sikre at innbyggerne i fremtiden får gode, helhetlige tjenester.