I Underhuset kan du få med deg korte presentasjoner av relativt spissede tema som er for de spesielt interesserte:

Kl. 11.50 Investering og prosjektmetodikk
Strategi og utvikling

Kl. 12.10 Langtsiktig driftsanalyse og investeringsplan
Økonomiavdelingen

Kl. 13.30 Innbyggerpanel
Strategi og utvikling/Kommunikasjon

Kl. 14.00 Sprint og brukermedvirkning
Strategi og utvikling

Kl. 14.25 Klimatilpasningog innovasjon
Miljøtjenester - Vann- og avløpsavdelingen