Foajescenen ligger i kulturhusets 2. etasje med utsyn over Sandvika, elven og rådhuset. Få med deg 30-minutters faglige foredrag om:

11.50 Kvalitet i barnevernet
Barnevernssjef Mari Hagve.

12.20 Aktivitsbasert arbeidsplass - fremtidens arbeidsliv
Kommunaldirektør Bente Ruderud Herdlevær mfl

14.00 Frihets- og velferdsteknologi i fremtidens omsorg
Kommunalsjef Morten Svarverud

14.30 Hvordan bli en klimaklok  kommune?
Ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunaldirektør 

15.30 Carpe Diem demenslandsby - tilbudet og forberedelsene
Kommunalsjef Morten Svarverud, prosjektleder Trude Schei og tjenesteleder Arne Mæhlum

16.00  Digital skolehverdag - erfaringsdeling
Skolesjef Siv Herikstad