Foajéscenen ligger i kulturhusets 2. etasje med utsyn over Sandvika, elven og rådhuset. Få med deg 30-minutters faglige foredrag om:

Kl. 12.00 Aktivitetsbasert arbeidsplass - fremtidens arbeidsliv
Bente Rudrud Herdlevær, kommunaldirektør, med flere

Kl. 12.30  Eiendom – en viktig bidragsyter for å løser fremtidens utfordringer!
Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør

Kl. 13.10 Lunsj

Kl. 14.00 Kvalitet i barnevernet
Mari Hagve, barnevernssjef 

Kl. 14.30 Hvordan bli en klimaklok  kommune?
Lisbeth Hammer Krog, ordfører, og Bente Rudrud Herdlevær, kommunaldirektør

Kl. 15.15 "Nilsi" på Hovedscenen

Kl. 15.35 Frihets- og velferdsteknologi/Carpe Diem demenslandsby 
Morten Svarverud, kommunalsjef, Trude Schei,prosjektleder, og Arne Mæhlum, tjenesteleder

Kl. 16.10  Digital skolehverdag - erfaringsdeling
Siv Herikstad, skolesjef 

Kl. 16.45 Pang! på Hovedscenen