Besøksadresse

Solbergveien 7
1365 SANDVIKA

Prosjektet er ferdigstilt.

Tomten ble kjøpt av Akershus Fylkeskommune i 2009 med formål om å bygge velferdsboliger. Reguleringsplan ble vedtatt av planutvalget den 23.10.2014, sak 214/14.

 • 38 nye boliger, 2.640 m2 BRA, fordelt på 4 bygg i 2 og 3 etasjer, hvor det er 2 bygg med 2-roms, ett bygg med 1-roms og ett bygg med 3-roms. Det etableres 26 p-plasser, herav 2 stk HC-plasser, og utvendige boder til hver leilighet. Det er to heiser i anlegget. Varmesentral i et teknisk rom i kjeller (.et avgrenset areal mot vest), og et teknisk rom på tak for ventilasjonsanlegg. Tre trapperom.
 • Boligene skal oppfylle Husbankens krav. Bygget skal i sin helhet oppfylle energimerke B etter energimerkeforskriften,tabell gjeldende fra 01.07.2013.
 • Bygget tilkobles fjernvarme.
 • Det stilles særskilt krav til universell utforming, da noen av leilighetene i 1. etasje skal tilrettelegges for funksjonshemmede. Det vil også bli etablert 2 x 4 låsbare boder for parkering og lading av elektriske rullestoler.
 • Det vektlegges å bruke gode og vedlikeholdsvennlige materialer, både utvendig og innvendig, med fokus på levetidskostnader.
 • Ferdigstilt: 16. 10.2017

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Bærum kommune Eiendom Byggherre
 • Prosjektansvarlig Bærum kommune: Kurt Tryaire Haugen

Fremdrift

 • Prosjektering: Vinter/vår 2016
 • Byggestart: Juni 2016
 • Ferdig: 16.10.2017

Kontaktperson

Erik A. Johannessen

Bildegalleri - Solbergveien