E-post

asa.franzen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skjolden 11
1363 Høvik

 Det bygges en ny flott universelt utformet vertikaldelt to-mannsbolig i ett plan. I tillegg blir det laget terrasse, uteareal og parkering til boligene. Dette blir et passivhus med solceller på taket for produksjon av egen energi! Prosjektet omfatter også rivning av gammelt bygg og tiltak mot støy fra nærliggende vei.

Nøkkelinformasjon

  • Type prosjekt: Velferdsbolig
  • Tiltak: Nybygg
  • Prosjektfase: Gjennomføring
  • Byggestart: Desember 2017
  • Innflytting: Juni 2018
  • BTA: 126,6 m2
  • Kostnadsramme: 9 780 000 NOK
  • Kontrahert entreprenør: SB2 Utvikling AS

Status prosjekt:

  • Feb. 2018: Byggingen er i gang!

Kontaktpersoner:
Åsa Franzèn
e-postadresse:  asa.franzen@baerum.kommune.no

Prosjektleder hos SB2 Utvikling AS
Even Bech Simonsen
e-postadresse: even@sb2.no