Besøksadresse

Saubakken 19
1349 RYKKINN

10 fine og moderne leiligheter for utviklingshemmede med utgang til egen terrasse for hver enhet.

I Saubakken 19 ligger en boligblokk bestående av private boliger i 1 og 2 etasje, og tidligere Løkka BBS i underetasjen. Bærum kommune driftet sykehjemmet bestående av 22 plasser til 2009, da det ble nedlagt pga. uegnede lokaler.

Hele underetasjen som tidligere har vært sykehjem skal rehabiliteres, oppgraderes og tilpasses ny tid og ny bruk som omsorgsboliger for utviklingshemmede.

Her skal det bli 10 praktiske enheter med egne kjøkken, bad og terrasse.

I tilknytning til leilighetene vil det bli serviceareal med blant annet fellesrom og administrasjon.

Etasjen strippes helt inn til betong. Det blir ny planløsning, og komplett teknisk oppgradering innvendig og delvis utvendig. Underetasjen vil etter rehabilitering være frittstående fra resterende bygg teknisk.

Nøkkelinformasjon

Fremdrift

  • Byggestart planlagt senest januar 2018.
  • Klart for innflytting januar 2019.

Kontakt

Prosjektansvarlig Åsa Franzén