E-post

jon.tveiten.skuterud@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Rudsdalen 3
1346 Gjettum

I dette rehabiliteringsprosjektet oppgraderes alle 3 etasjer i sin helhet. To etasjer bygges om til kommunale akuttplasser iht. krav fra departementet. Siste etasje fortsetter å huse enheter for botrening, men blir fine som nye etter oppgraderingen!

Hele bygget strippes ned før det gjenoppbygges til moderne leiligheter/rom. Bygget fremstår i dag slitt som bolig og umoderne som arbeidsplass. Etter oppgraderingen vil alle 3 etasjene fremstå iht. til tek 10 og som en moderne og attraktiv arbeidsplass.  

Nøkkelinformasjon

  • Type prosjekt: Velferdsboliger
  • Tiltak: Rehabilitering
  • Prosjektfase: Gjennomføring
  • Byggestart: Mars 2018
  • Innflytting: September 2018
  • BTA: 1468 m2
  • Kostnadsramme: 37.5 mill.
  • Kontrahert entreprenør: Asker Entreprenør as

Status prosjekt: 

Mars 2018: Det er akkurat startet rivning innvendig, samtidig som man detaljprosjekterer før man starter gjenoppbygningen i slutten av april 2018. De har kommet godt i gang og er svært opptatt av at det som skal gjøres tilpasses spesielt i forhold til den daglige driften som er løpende på området. Innledningsvis kjøres det ukentlige møter med tjenesten for å forhindre uønsket hendelser.

Kontaktperson:

Jon Tveiten Skuterud
E-postadresse: jon.tveiten.skuterud@baerum.kommune.no