Besøksadresse

Høvikveien 30
1363 HØVIK

Fakta

Prosjektet ble ferdigstilt til skolestart 2017.

Økning av skolens kapasitet til 8 paralleller/ 24 klasser.

 • Bygg A, 62 m2 BTA (nytt tilbygg) samt 55 m2 BRA (oppussing av eksisterende lokaler)
 • Bygg C (ombygget areal, BRA) = 663 m2 BRA
 • Bygg D (ombygget areal, BRA) = 687 m2 BRA
 • Bygg F, 2294 m2 BTA (nytt tilbygg)

Prosjektet er ferdigstilt.

Skolebehovsplanen 2013 – 2022, viser behov for å øke kapasiteten for ungdomstrinnet, fra skoleåret 2017/2018.

Høy boligbygging og sterk befolkningsvekst i kommunen skaper behov for å bygge ut Ramstad skole fra midlertidig 6 - parallell til 8 - parallell.

Prosjektet ble vedtatt i formannskapet 24.06.2015.

Utomhus

 • Ny gang og sykkelvei langs Høvikveien
 • Oppgradering av dagens adkomst fra Høvikveien, gir også økt trafikksikkerhet
 • Ny parkeringsplass
 • Oppgradering av skolegård foran hovedinngang til bygg F

Bygg F

 • Nytt bygg på ca 2300 m2 i 2 etasjer, med et mellombygg til bygg D

Bygg D

 • Totalrenovasjon av kantinekjøkken
 • Ombygging og omplassering av naturfag, kunst og håndverk og musikkavdeling
 • Amfi i mellombygg

Bygg C

 • Ombygging av administrasjonsarealer
 • Ombygging av bibliotek til to klasserom

Bygg A

 • Utvidelse av dusjkapasitet (tilbygg)
 • Oppgradering av lærergarderober
 • Oppgradering av toaletter

Bygg E

 • Paviljongen fjernes sommerferien 2017

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Bærum kommune Eiendom Byggherre
 • Totalentreprenør: Backe Stor-Oslo AS
 • Oppstart prosjektering: Vinter 2016
 • Oppstart anleggsarbeid: Vår 2016, bygg A og C
 • Ferdigstillelse: Bygg A og C ble ferdig til skolestart august 2016, Bygg D og F samt utomhus ble ferdig til skolestart august 2017.
 • Kostnadsramme: Kr. 120 mill. inkl. mva

Planlagt fremdrift

 • Hele prosjektet ble ferdigstilt til skolestart august 2017.

Kontaktpersoner

Navn: Ole Grønningsæter
Mobil: 469 469 24
e-post: ole.gronningsater@baerum.kommune.no

Ramstad skole bilder