Besøksadresse

Fornebu, innenfor Forneburingen, nordvest for Nansenparkens sentralområde
1364 FORNEBU

  • 5-parallell barneskoler
  • barnehage for 300 barn
  • flerbrukshall
  • 9’er kunstgress fotballbane
  • nærmiljøanlegg.
  • Bo- og behandlingssenter.

Artikkel fra Budstikka:

https://www.budstikka.no/nyheter/fornebu/formannskapet-barum/bygger-skole-barnehage-fotballbane-og-idrettshall-til-745-mill/s/5-55-472916

Nøkkelinformasjon

Planlagt fremdrift

Skole og barnehage ferdigstilles til skolestart 2022.

Kontaktperson

Lars Michelsen

Illustrasjoner