Besøksadresse

Forneburingen 199
1364 FORNEBU

Ny Nansenparken barnehage med 12 baser for 200 barn ligger fint til med kort vei til friarealer som Nansenparken. Det blir en barnehage med større kapasitet enn hva som tidligere har vært bygget i Bærum kommune.

Barnehagen er planlagt med 2 etasjer og egen p-kjeller i underetasjen. Utearealet skal være tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens åpningstid.

Det etableres solceller på taket for produksjon av strøm til barnehagen. Ca 400 m2 av taket over administrasjonsfløyen og utvendige boder etableres som uteområde/grønt tak. Sikkerhet for lek er godt ivaretatt. Barnehagen tilknyttes fjernvarme, både til oppvarming og kjøling. Hele barnehagen varmes opp fra lavtemperert vannbårent system. Barnehagen bygges etter passivhuskravene.

Det blir en høy andel av sykkelparkeringsplasser for å stimulere til levering og henting uten bruk av bil. Barnehagens beliggenhet, i kort avstand til buss og fremtidig metrobane, gjør at man forventer at foreldre leverer og henter barn primært uten bruk av bil. Av samme grunn forventes det at ansatte benytter seg av kollektivtransport, gange eller sykkel.

Nøkkelinformasjon

Fremdrift

Bygging pågår.

Ferdigstillelse til skolestart august 2018.

Kontakperson

Prosjektansvarlig Ole Grønningsæter