E-post

ragnhild.holtan@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Storengveien 3
1358 Jar

Det blir en flott ny, leken og energieffektiv barnehage for 160 barn! Utearealet blir også opparbeidet med høy kvalitet og et mangfoldig aktivitets – og opplevelsestilbud.

Plasseringen gir også tilgang til nærliggende utearealer som egner seg for lek og aktiviteter rett utenfor egen tomt. 

Den nye barnehagen erstatter de to midlertidige barnehagene, Jarenga barnehage og Storenga barnehage, som har lokaler i dagens bygninger på tomten. 

Det nye bygget skal BREEAM sertifiseres med sertifiseringsgrad «very good», noe som setter høye krav til miljøvennlighet. Prosjektet søker å velge materialer og løsninger som ivaretar hensyn til livssykluskostnader for eiendommen. Bygningen blir energigjerrig og løsninger som velges skal være klimakloke.

Nøkkelinformasjon

  • Type prosjekt: Barnehage
  • Tiltak: Nybygg
  • Prosjektfase: Planlegging
  • Byggestart: Fjerde kvartal 2018
  • Innflytting: August 2020
  • BTA: Ikke bestemt.
  • Kostnadsramme: Ikke fastsatt
  • Kontrahert entreprenør: ikke bestemt

Status prosjekt:

Feb. 2018: Klarsignal fra FSK for å sette i gang planleggingsfasen!

Kontaktperson:

Ragnhild Holtan
E-postadresse: ragnhild.holtan@baerum.kommune.no

Mer om prosjektet:

Les mer om hva BREEAM er her http://ngbc.no/breeam-nor/