Besøksadresse

Stabekk barneskole
1356 BEKKESTUA

Prosjekt rehabilitering av Gamle Stabekk skole ble ferdigstilt til skolestart 2017. Skolen som er lokalisert på motsatt side av Gamle Ringeriksvei i forhold til Stabekk barneskole ble totalrehabilitert som følge av at Stabekk barneskole skulle utvides fra 2 til 3-parallell barneskole.  Bygningsmassen ved Gamle Stabekk skole er ved ferdigstillelse integrert som en del av Stabekk barneskole, og den rommer i dag  Stabekk Barneskole sitt mellomtrinn (5-7 klasse). Bygningsmassen er fra perioden 1906-1926 og  har eksteriørmessig bevaringsstatus og er i reguleringsplan oppført som spesialområde.

Rehabilitering av Gamle Stabekk skole omfattet blant annet totalrehabilitering av 3 bygninger, bygg A, B og C.  Følgende hovedtiltak ble utført utvendig for å gjenspeile byggenes opprinnelse:

 • Fjerning av maling på teglfasader slik at byggets opprinnelige teglstein ble synliggjort
 • Utkrafsing av pølsefuger mellom teglstein og innleggelse av nye pølsefuger
 • Restaurering av byggets opprinnelige vinduer
 • Nytt sinkbeslag på alle tak
 • Ny skifer på alle tak
 • Bygningsmessig utsmykking spir etc.

Innvendig er bygningsmassen totalrehabilitert med læringsarealer for elevene og administrasjon for skolens ansatte. Det har ved fargesetting vært fokus på å ta med seg farger fra fasaden inn i bygningsmassen.

Utomhusarealet til Gamle Stabekk skole ble opparbeidet på nytt. Dette området er opparbeidet til et samspill mellom parkopplevelse og skolegård tilrettelagt for aktivitet, lek og moro.  I skolegården er det videre etablert energibrønner for vannbåren oppvarming av bygningsmassen. Det er også etablert nytt teknisk rom (bygg G) i skolegården delvis nedsenket mellom bygg A og B.  

Bygningsmassen brutto/nettoareal utgjør henholdsvis 4116m2 og 3299m2.

Prosjektet er levert innenfor ønsket kvalitet, tid og kostnad.  

Les Byggeindustrien.no sin artikkel om prosjektet her

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Bærum kommune
 • Prosjektansvarlig Bærum kommune: Erik Paulsrud
 • Prosjektleder/Byggherreombud: Torstein Lajord HR Prosjekt AS
 • Prosjekteringsansvarlig: Bjerk-Lind Bygg AS
 • Prosjekterende teknisk: Bjerk Lind Bygg AS – underleverandør Norconsult AS
 • Arkitekt: Longva Arkitekter AS
 • Hovedentreprenør: Bjerk-Lind Bygg AS
 • Oppstart prosjektering: Januar 2016
 • Oppstart anleggsarbeid: Februar 2016
 • Ferdigstilt: Skolestart 2017
 • Kostnadsramme: 169 MNOK inkl. mva.
 • Prognose: 169 MNOK inkl. mva

Fremdrift

 • Prosjektering: januar – august 2016
 • Byggestart: februar 2016
 • Ferdig: august 2017

Kontaktperson

Bærum kommune

Navn: Erik Paulsrud
Mobil: 920 98 440
e-post: erik.paulsrud@baerum.kommune.no

Gamle Stabekk skole