E-post

hans-christopher.ramstad@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gabbroveien 1
1352 Kolsås

Gamle Kolsås BBS skal få ny drakt og bli omsorgsboliger!

Det tidligere sykehjemmet skal rehabiliteres og bygges om til omsorgsboliger. Dette inkluderer ny fasade, og at hver leilighet får separat ventilasjon, strøm og varmtvann slik at enhetene blir uavhengige av hverandre. Det blir 12 fine og funksjonelle leiligheter, fellesareal og trimrom.

Det planlegges også å bygge to hyggelige leiligheter for unge førstegangskjøpere i Bærum. Hver leilighet får sin egen uteplass.

Nøkkelinformasjon

  • Type prosjekt: Omsorgsboliger
  • Tiltak: Ombygging/rehabilitering
  • Prosjektfase: Planlegging
  • Byggestart: Fjerde kvartal 2018
  • Innflytting: Tredje kvartal 2019
  • BTA: ca. 1300 m2
  • Kostnadsramme: ikke fastsatt
  • Kontrahert entreprenør: ikke bestemt

Status prosjekt:

April 2018: Legger i disse dager siste hånd på plantegningene.

Kontaktperson:

Hans-Christopher Ramstad
E-postadresse: hans-christopher.ramstad@baerum.kommune.no