Besøksadresse

Dønskiveien 39-47
1346 GJETTUM

På kommunens tomt i Dønskiveien 39-47 planlegges etablering av et nytt bo- og behandlingssenter for personer med demens med 158 plasser inspirert av De Hogeweyk demenslandsby i Nederland.

Anlegget vil ha et bruttoareal på ca. 16 000 m2 med gode uteområder for brukergruppen. Målsettingen er å etablere et bygningskompleks hvor beboerne skal få en best mulig livskvalitet.

Tilrettelagte bygninger og uterom vil vi gi beboerne mulighet for økt aktivitet og mestring, her skal beboerne få vandre fritt i hele anlegget uten stengte dører. Det legges opp til to ulike «omsorgsnivåer»; 136 boenheter i bofellesskap og 22 forsterkede demensplasser.

Beboerne i bofellesskapet skal leve et alminnelig liv med en hjemlighet de er vant til fra tidligere, i boliger med 8 beboere. De 22 forsterkede plassene skal ivareta beboerne når de ikke lenger har utbytte av bofellesskapet og fellesfunksjoner som cafe, grendehus, trim og annen aktivitet.

Dette er et pilotprosjekt hvor anlegget skal gi svar på om dette er måten det skal bygges på i fremtiden for å oppnå bedre og mer effektiv drift av omsorgstjenestene, og samtidig ta høyde for den veksten som kommer innen demensomsorgen.

Her kan du lese mer om Demenslandsbyen Carpe Diem 

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Bærum kommune
  • Prosjektansvarlig Bærum kommune Eiendom: Vibeke Schioldborg

Planlagt fremdrift

  • Anbudskonkurranse: Oktober 2016
  • Prosjektering: 2017
  • Byggestart: 2018
  • Ferdig: Sommer 2020

Kontaktpersoner

Bærum kommune Eiendom

Vibeke Schioldborg 

Bærum kommune Pleie og omsorg

Mariann Iversen, seksjonsleder Ambulerende hjemmebaserte tjenester
Mobil: 970 88 599

Demenslandsby, Dønskiveien 39-47