E-post

jon.tveiten.skuterud@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Brynsveien 153
1348 Rykkinn

Det føres opp et nybygg for omsorgsboliger i 3 plan som skal inneholde 12 boenheter og fellesfunksjoner for beboere. Stedet skal fremstå attraktivt både for beboere og ansatte.  

Nybygget skal bygges som passivhus og det skal borres etter jordvarme på tomten. Tomten er utfordrende og det må gjøres spesielle tiltak i forbindelse med grunnarbeidene.

Nøkkelinformasjon

  • Type prosjekt: Omsorgsboliger
  • Tiltak: Nybygg
  • Prosjektfase: Planlegging
  • Byggestart: Sommer 2018
  • Innflytting: Ultimo 2019
  • BTA: 1500 m2
  • Kostnadsramme: Ikke fastsatt
  • Kontrahert entreprenør: Nei

Status prosjekt:

April 2018: Det arbeides med å få på plass det siste i forbindelse med rammesøknaden.

Kontaktperson:

Jon Tveiten Skuterud 
E-postadresse: jon.tveiten.skuterud@baerum.kommune.no