E-post

claudia.gheorghe@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Griniveien 405/415, bnr. 21, bnr. 1061 og 87
1356 Bekkestua

Det skal bygges en ny brannstasjon ved Griniveien.

Denne brannstasjonen skal sammen med ny brannstasjon på Fornebu erstatte dagens brannstasjon på Bekkestua. Det vurderes å bygge 4-8 boliger på samme tomt.

Nøkkelinformasjon

  • Type prosjekt: Brannstasjon og boliger
  • Tiltak: Nybygg
  • Prosjektfase: Konsept
  • Byggestart: Ikke bestemt
  • Innflytting: 2024
  • BTA: Ikke bestemt
  • Kostnadsramme: Ikke fastsatt
  • Kontrahert entreprenør: Ikke bestemt

Status prosjekt:

Samarbeidet med brannvesenet er i gang.

Kontaktperson:

Claudia C. Gheorghe 
E-postadresse: claudia.gheorghe@baerum.kommune.no