Besøksadresse

Hans Burums vei 26
1357 BEKKESTUA

Først er det fossilfri byggeplass, så splitter ny skole klar for kunnskapssultne barn til skolestart høsten 2019.

Bekkestua barneskole bygges helt ny som en 4 parallell for 1.-7.trinn og skal bli et funksjonelt og godt skoleanlegg. Det skal dekke det raskt økende behovet for skoleplasser for 1. -7. trinn på Bekkestua, Hosle og Nadderud, og blir Bærums første 4 parallelle barneskole.

Det skal legges til rette for sambruk av lokalene slik at skolebygget kan bli et godt nærmiljøanlegg som regelmessig blir brukt utenom skoletiden. Skolebygget utformes slik at aktuelle lokaler for utleie kan benyttes utenom skoletid.

Det skal også skapes «liv mellom husene» ved å etablere møteplasser for ulike aldersgrupper i skolens uteområde. Skolens uteområde vil foruten tomten som er avsatt til skoleformål, også inkludere det nærliggende friområdet. Friområdet langs skoletomten tenkes brukt både av skolene og allmennheten.

Prosjektet søker å velge materialer og løsninger som ivaretar hensyn til livssykluskostnader for eiendommen. Bygningen blir energigjerrig og løsningene som velges skal være klimakloke. Bygget skal BREEAM sertifiseres med sertifiseringsnivå «very good». Byggeplassen skal drives fossil-fritt.

Nøkkelinformasjon

  • Bygging pågår.
  • Klar til skolestart august 2019.

Kontaktperson

Erik Paulsrud