12. mai startet Bærumspolitikerne arbeidet med «Klimaklok kommune».

Fra presentasjonen oppstartsmøte klimaklok

Formannskapet og Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur fikk først orienteringer fra administrasjonen knyttet til; arealbruk og transport, næringsutvikling og klimakloke anskaffelser. Rådmannen presenterte tankene bak «Klimaklok kommune» som et flerårig utviklingsprogram for hele Bærumsamfunnet. Klimaklok kommune er tydelig politisk forankret gjennom vedtak i Kommunestyret. Arbeidet vil fokusere på ulike programområder. Transport og bygg vil være sentralt. Det er et mål å involvere innbyggere og spesielt ungdom, næringsliv, organisasjoner og folkevalgte .

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet,  ga Bærum råd om hvordan vi fremover bør ta tak i klima og miljøutfordringene. Esmark viste til at Bærum har flest kjørte km pr innbygger i landet, selv om avstandene i Bærum ikke er store, og at bilbruken bør utfordres.  Kommunen må finne gode måleindikatorer, slik at det blir tydelig om Bærum er på rett vei. Naturvernsforbudets lokallag for Bærum var også representert i møtet.

Bærumspolitikerne møtte deretter det nyetaberte Klimapanelet for Bærum, ledet av Jens Ulltveit-Moe. De politiske partiene la frem sine forventninger til klimapanelets arbeid og panelet ga noen smakebiter fra arbeidet så langt. Klimapanelet skal legge frem sine råd til kommunen til høsten.

Se lenker til presentasjonene som ble benyttet i møte til høyre.

Formannskapet og Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur skal gjennomføre egne temamøter som del av arbeidet.