26. januar ble det siste av tre fagmøter for Formannskapet og MIK avholdt. Klimaklok transport stod på dagsorden og både utfordringer og mulige løsninger på klima- og mobilitetsutfordringen ble drøftet.

Ikke minst var kollektivtransporten i fokus, med helt ferske erfaringer fra den siste ruteomleggingen for buss i Bærum. Politikerne fikk høre innlegg fra Akershus fylkeskommune, Statens Vegvesen, Ruter, Smart City Bærum, skolesjefen i Bærum og HjemJobbHjem fra Stavanger.