Temamøte 1 til 3 av 3

Klimaklok - Forbruk, Gjenbruk, Skybrudd

27. september ble det andre temamøtet om klimaklok kommune avholdt. Temaet var «Forbruk – gjenbruk – skybrudd», og deltakerne var politikere fra Formannskapet og Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK).

Klimakloke bygg

14. juni ble Formannskapet og MIK presentert for utfordringer og vist eksempler på tiltak for å oppnå klimakloke bygg. Møtet er det første av tre temamøter innenfor utviklingsprogrammet ”Klimaklok kommune”. Til høsten vil det bli gjennomført temamøter om ”Klimaklok ressursutnyttelse” og ”Klimaklok transport”.