Søknadsskjema finner dere her

Miljørådgivning kan tilbys alle, men tilskudd til tiltak rettes mot eldre boliger

Med basis i en analyse/tilråding fra rådgiver kan det søkes tilskudd til ulike tiltak som for eksempel:

  • isolering av yttertak og tak mot kaldt loft.
  • utskifting av vinduer til 3-lags glass.
  • termografering og trykktesting.
  • utskifting av vedovn/parafinkamin til ny rentbrennende vedovn
  • diverse

Tilskuddene kan ikke overlappe med tilskuddene fra statlige Enova

Nå tilbys gratis rådgivning med hjemmebesøk, og mulighet for støtte til tiltak (dog begrenset til  10 000 kr per husstand), i tillegg til den tilskuddsordningen som statlige Enova tilbyr.
Rådgivningstjenesten kan kontaktes per e-post eller telefon; enøktelefon 472 22 076 eller e-post til energiradgiver@entelligens.no

For Bærums innbyggere foreligger allerede tilbud om en gratis energianalyse på nett i www.energiportalen.no.