Det er nå Bærums klimafremtid skal formes – og du kan være med å påvirke den! Hva skal til for at vi i bærumssamfunnet skal kunne redusere våre klimagassutslipp?

Bærum kommune inviterte alle innbyggere til idémøter for sammen å skape ideer om hva vi kan gjøre for et mer klimaklokt Bærum. 

Sammen kan vi lære av hverandre!

Resultatene vi ønsker var konkrete tiltak som kan gjennomføres slik at klimautslippene i lokalsamfunnet reduseres - hvis alle bidrar lokalt, får vi resultater både nasjonalt og globalt. 

Det ble arrangert totalt fire idemøter på ulike skoler i Bærum. 

Klimakloke idèmøter