Det er nå Bærums klimafremtid skal formes – og du kan være med å påvirke den! Hva skal til for at vi i bærumssamfunnet skal kunne redusere våre klimagassutslipp?

Påmelding via Facebook eller ved å følge denne lenken

Bærum kommune inviterer alle innbyggere til idémøte for sammen å skape ideer om hva vi kan gjøre for et mer klimaklokt Bærum. 

Sammen kan vi lære av hverandre!

Resultatene vi ønsker er konkrete tiltak som kan gjennomføres slik at klimautslippene i lokalsamfunnet reduseres - hvis alle bidrar lokalt, får vi resultater både nasjonalt og globalt. 

Endringene kommer – vil du være med å forme dem?

Det arrangeres totalt fire idemøter på ulike skoler i Bærum. Tre er allerede avholdt. Det siste er: