En klimaklok kommune innebærer tiltak for redusert energibruk, klimanøytrale løsninger, og reduserte utslipp fra blant annet transportsektoren og bygg.

Følgende innsatser er aktuelle allerede i 2017: 

  • Nytt kommunalt tilskudd til fjerning olje- og parafintanker
  • Kommunal bilpark med nullutslippsbiler, blant annet flere elbiler i hjemmetjenesten
  • Innføring av matsortering, med mål om betydelig reduksjon av restavfall, oppstart vinteren 2017
  • Mobilitetsplan for arbeids- og fritidsreiser i Bærum, med mål om at transportveksten dekkes med kollektiv, sykkel og gange
  • Energistyring i kommunale bygg, med omfattende teknisk oppgradering
  • Bærekraftige og klimakloke innkjøp og anskaffelser

Kommunestyret i Bærum behandler Handlingsprogrammet 2017-2020 7. desember.

Se alt om Handlingsprogrammet for 2017-2020 her