Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fokuserte bl.a på hvordan selvkjørende busser kan løse lokale transportbehov, forbedre kollektivtilbudet og redusere behovet for egen bil i garasjen. Bærum kommune og SmartCity Bærum vil blant annet konkretisere prosjekter innen: Selvkjørende transport, Utslippsfri varetransport, Living Lab - 10 familier skal leve uten bil i 100 dager, Utslippsfri byggeplass og Arbeidsreiser: Samkjøring - Bildeling – Sykkeldeling.

Tirsdag 4. april var over 130 representanter fra næringslivet, politikere og kommunens administrasjon samlet på Fornebu for å arbeide frem konkrete tiltak for å skape klimaklok næringsutvikling i kommunen. Med bakgrunn i Klimapanelets råd var temaet hvordan næringslivet kan bidra til utvikling av en klimaklok kommune.

Teknologi er en nøkkel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fokuserte, i sitt inspirasjonsforedrag til Klimaverkstedet, på at teknologi er morgendagens løsning. Elektrifisering av transport, nye mobilitetsløsninger og god infrastruktur er viktige forutsetninger, der det offentlig har en viktig rolle som tilrettelegger for grønn næringsutvikling.

- Jeg er opptatt av hvordan teknologien kan løse lokale transportbehov. Den kan hjelpe oss alle å reise kollektivt så vi slipper å ha egen bil i garasje.

Over 20 konkrete innspill til prosjekter ble resultatet fra Klimaverkstedet. Innspillene var knyttet til utslippsfrie transportløsninger, bruk av fornybar energi i bygg og Fornebu som demonstrasjonsområde.

Klimaklok og SmartCity Bærum vil på bakgrunn av innspillene som er kommet inn, allerede nå se på muligheten for å konkretisere prosjekter innen:

  • Mobility on Demand - Arbeidsreiser (Samkjøring - Bildeling - Sykkeldeling)
  • Utslippsfri varetransport
  • Living Lab - 10 familier skal leve uten bil i 100 dager
  • Selvkjørende transport
  • Utslippsfri byggeplass

Ordfører Lisbeth Hammer Krog var fornøyd med verkstedet:

- Jeg tror på samarbeid. Etter å ha gjennomført bred involvering opplever vi at kommunens innbyggere etterspør djerve løsninger på de utfordringene vi står overfor.

Næringslivets klimaverksted ble arrangert i samarbeid med Telenor, Accenture og Bærum Næringsråd.

Næringslivsverksted

Klimaverksted med næringslivet - Folk jobber i grupper Ordfører i Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog Klimaverksted med næringslivet  - Foredrag Klimaverksted med næringslivet - Foredrag på verkstedet Klimaverksted med næringslivet - Foredrag Klimaverksted med næringslivet - Folk jobber i grupper Klimaverksted med næringsliv, bilde 7 Klimaverksted med næringslivet - Folk jobber i grupper Klimaverksted med næringslivet - Folk jobber i grupper Klimaverksted med næringslivet - Folk jobber i grupper Klimaverksted med næringsliv, bilde Klimaverksted med næringslivet - Folk jobber i grupper Klimaverksted med næringslivet - Folk jobber i grupper