Kommunestyret behandlet 7. desember kommunens budsjett for 2017 (Handlingsprogrammet 2017-2020). Kommunen vedtok rådmannens forslag og styrket i tillegg satsningen på sykkel og utslippsfrie kommunale tjenestebiler og etablerte ett eget klima- og miljøfond.

Kort oppsummert er følgende innsatser aktuelle allerede i 2017: 

  • Etablering av ett klima og miljøfond med til sammen 25 mill kr i perioden 2017-2020 (sak i MIK 9.2.17), herunder blant annet tilskudd til enøktiltak/solceller og fjerning olje- og parafintanker
  • Kommunal bilpark med nullutslippsbiler
  • Handlingsplan for sykkel – med økte midler (sak i MIK 6.4.2017)
  • Innføring av matsortering, med mål om betydelig reduksjon av restavfall, oppstart vinteren 2017
  • Mobilitetsplan for arbeids- og fritidsreiser i Bærum, med mål om at transportveksten dekkes med kollektiv, sykkel og gange
  • Energistyring i kommunale bygg, med omfattende teknisk oppgradering
  • Bærekraftige og klimakloke innkjøp og anskaffelser

Se alt om Handlingsprogrammet for 2017-2020 her