– I år har vi fått 8 millioner kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til klimaprosjekter i Bærum, sier spesialrådgiver for klima og miljø, Anne Kristine Feltman.

– Det er stor bredde i prosjektene vi har fått tilskudd til. Det viser at mange deler av kommunen jobber med gode tiltak for å redusere Bærums klimafotavtrykk, sier Feltman.

Gjenbruk og redesign i Kommunegården

Kommunen skal blant annet få støtte til å kartlegge muligheter for gjenbruk og redesign når Kommunegården skal rehabiliteres. – Hvis vi kan bruke inventar og møbler som står der i dag om igjen, vil vi redusere utslipp både til produksjon og transport i tillegg til at vi reduserer avfallsmengden. Dette er sirkulærøkonomi i praksis og Bærum kommune går her foran og prøver nye løsninger, sier Feltman.

El-varebiler

– Vi skal også få penger til å etablere en elvarebil-pool for medarbeidere i Geodata og Eiendom. Dette betyr at medarbeidere som i dag må bruke egen bil i tjenesten vil bruke biler fra elbil-poolen. Vi reduserer dermed utslipp og frigjør parkeringsplasser, sier Feltman.

Disse prosjektene har fått støtte:

  • El-varebiler – 500 000 kroner til å etablere bilpool med elvarebiler for Geodata og Eiendom.
  • Gjenbruk og redesign i Kommunegården – 250 000 kroner til å kartlegge muligheter for gjenbruk og redesign av inventar og møbler når Kommunegården skal rehabiliteres.
  • Ladepunkter for elbil – 400 000 kroner i støtte til å etablere flere ladepunkter for kommunens elbiler til bruk i tjeneste.
  • SmartBike for innbyggere – 200 000 kroner til å etablere elsykkel-låneordning for innbyggere.
  • Byggematerialer i omsorgsboliger – 2,25 millioner kroner. Bærum kommune skal bygge 12 nye omsorgsboliger i Elgefaret og ønsker å ta i bruk bygningsmaterialer av fornybare råvarer og med lavt klimafotavtrykk. 
  • Best på matsvinn – 300 000 kroner til å kartlegge rutiner og innføre tiltak i kommunens egen virksomhet, for å redusere matsvinn.
  • Mobilitetsstrategi for Bærum – 400 000 kroner. Mobilitetsstrategi for Bærum skal komme frem til tiltak for et mer effektivt og bærekraftig transportsystem for hele Bærum, med særlig hensyn til gange, sykkel og kollektivtransport. 
  • Bærum ressursbank – 3,7 millioner kroner. Bærum Ressursbank er en løsning for framtidig innsamling, sortering, oppgradering , lagring, ombruk og gjenbruk av nye og brukte ressurser fra infrastruktur-, entreprenør- og bygge-industrien i Bærum.

Klimasatsmidlene er Miljødirektoratets støtteordning for klimaprosjekter i kommuner og fylkeskommuner. Midlene skal støtte prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les mer om ordningen her: www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima