Artikkel 1 til 10 av 11

FME ZEN

Bærum kommune er samarbeidspartner i The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN). Forskningssenteret skal bidra til å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

SmartBike Bærum

SmartBike Bærum er en elsykkel-pool der ansatte i bærumsbedrifter gratis kan låne en elsykkel i 14 dager.

Klimaverksted med næringslivet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fokuserte bl.a på hvordan selvkjørende busser kan løse lokale transportbehov, forbedre kollektivtilbudet og redusere behovet for egen bil i garasjen. Bærum kommune og SmartCity Bærum vil blant annet konkretisere prosjekter innen: Selvkjørende transport, Utslippsfri varetransport, Living Lab - 10 familier skal leve uten bil i 100 dager, Utslippsfri byggeplass og Arbeidsreiser: Samkjøring - Bildeling – Sykkeldeling.

Idémøter med innbyggerne - Hvor langt er du villig til å gå?

Kommunen har gjennomført tilsammen fem idémøter, først fire kveldsmøter på Hundsund, Eikeli videregående, Ringstabekk og Rykkinn skole. I tillegg ble det gjennomført et eget møte med hele førstetrinnet på Eikeli videregående skole i skoletiden. Alle møtene har vært ledet av politikere fra kommunen.

Budsjett og Handlingsprogram 2017-2020 vedtatt–Klima og miljø

Kommunestyret behandlet 7. desember kommunens budsjett for 2017 (Handlingsprogrammet 2017-2020). Kommunen vedtok rådmannens forslag og styrket i tillegg satsningen på sykkel og utslippsfrie kommunale tjenestebiler og etablerte ett eget klima- og miljøfond.

Klimaregnskap for Bærum kommunes virksomhet

Klimapanelet bestilte som del av sitt arbeid et notat om klimaregnskap for Bærum kommunes egen virksomhet. Dette omfatter ikke utslipp fra innbyggere og næringsliv, men kun kommunens virksomhet.

Klimapanelet i Bærum

Klimasmart transport, bilfrie skoler, grønne innkjøp, skole, barnehage og omsorgsbygg som plusshus og nye boliger som bygges nært kollektivtilbudet. Det er oppskriften Jens Ulltveit-Moe og klimapanelet gir Bærums politikere for å bli best på klimahandling.