Artikkel 1 til 4 av 4

Klimaregnskap for Bærum kommunes virksomhet

Klimapanelet bestilte som del av sitt arbeid et notat om klimaregnskap for Bærum kommunes egen virksomhet. Dette omfatter ikke utslipp fra innbyggere og næringsliv, men kun kommunens virksomhet.

Klimapanelet i Bærum: – Må gjøre radikale grep

Klimasmart transport, bilfrie skoler, grønne innkjøp, skole, barnehage og omsorgsbygg som plusshus og nye boliger som bygges nært kollektivtilbudet. Det er oppskriften Jens Ulltveit-Moe og klimapanelet gir Bærums politikere for å bli best på klimahandling.

Bærums klimapanel

Politikerne i Bærum har oppnevnt et Klimapanel som skal gi råd til kommunen. Panelet ledes av Jens Ulltveit-Moe og skal legge frem sine råd høsten 2016.