Dette er klimaklok kommune

For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og styrke arbeidet mot «det grønne skiftet» har Bærum igangsatt et flerårig utviklingsprogram – Klimaklok kommune.

Mer om klimaklok kommune

Klimaklok kommune

Kommunen har igangsatt et flerårig utviklingsprogram for å bidra til «det grønne skiftet» i Bærum. Alle deler av bærumssamfunnet – enkeltpersoner, barn og unge særskilt, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet – skal mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.

Kontaktadresse til prosjektet: klimaklok@baerum.kommune.no

Leder av hovedutvalg miljø, idrett og kultur: 
Morten Skauge:  morten.skauge@stortinget.no

Prosjektleder for klimaklok kommune:
Øyvind Brandt: obran@baerum.kommune.no