Klimaklok kommune

Kommunen har igangsatt et flerårig utviklingsprogram for å bidra til «det grønne skiftet» i Bærum. Alle deler av bærumssamfunnet – enkeltpersoner, barn og unge særskilt, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet – skal mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.

Kontaktadresse til prosjektet: klimaklok@baerum.kommune.no