Bærumskonferansen 2017 om morgendagen læring ble arrangert mandag 9. januar. Konferansen belyste hva som skal til for å ruste barn og unge for fremtiden.

Kunnskap og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å finne løsningene på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Bærumskonferansen 2017 belyste hva som skal til for å ruste barn og unge for morgendagen.  Vi samlet 700 foreldre, lærere, byråkrater, politikere og representanter for næringslivet til refleksjon og diskusjon om læring.

Her ser dere noen filmer fra arrangementet, og lenker til noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen.

Robuste barn og voksne