Flere ganger hvert år inviteres innbyggere og ansatte til å høre eksterne fagfolk snakke om temaer som kan utvide perspektiver og gi ny innsikt. Alle foredragene holdes i formannskapssalen i Bærum rådhus.

Vårens program 2018

  • Onsdag 9. mai, kl 18.00-20.00: Foredrag med Professor Thomas Nordahl.
    Kvalitet i skolen
    - betydning av skolestørrelse 
  • Torsdag 3. mai, kl. 11.45-12.45: Samspill NTNU og næringsliv/offentlig sektor. Hvordan sikre innovasjon og bærekraftig utvikling. Ved professor Ingvald Strømmen, NTNU. 

    Ingvald Strømmen er professor ved institutt for energi- og prosessteknikk. tiltrådte som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi i 2005.

    Ingvald Strømmen er opptatt av at  kunnskapsstrømmene går begge veier og at et suksessfullt samarbeid avhenger av dedikasjon, langsiktighet og aktiv deltakelse. Han skal også belyse samarbeidsmekanismer og universitetskommune-begrepet.   

Foredrag høsten program 2017

Foredrag våren 2017