Digitalt norskkurs kveld

NYHET: Møt norsklærer og medstudenter på Teams to kvelder i uken. Norskkurs på nivå B1 og B2.

Digitale kveldskurs

Kurs
B1
Inntakskriterier
Norsknivå A2. Grunnleggende datakompetanse. Du må ha egen PC/nettbrett.
Start
24. oktober 2022. Forbehold om plass i klassene.
Slutt
15. desember 2022
Antall timer
6 t per uke
Pris
4 600,-
Undervisningsdager
Tirsdag og torsdag på Teams kl. 17.00–19.30.
Kurs
B2a
Slutt
15. desember 2022
Start
24. oktober 2022. Forbehold om plass i klassene.
Inntakskriterier
Norsknivå B1. Grunnleggende dataferdigheter. Du må ha egen PC/nettbrett.
Antall timer
6 t per uke
Pris
4 600,-
Undervisningsdager
Tirsdag og torsdag på Teams kl. 17.00-19.30.
Påmeldingsfrist begge nivåer
10. oktober

Digitalt norskkurs på kveldstid - med undervisning av lærer og samtaler med andre studenter på Teams - er perfekt for deg som er opptatt på dagtid. Sett av to kvelder i uken og få norskundervisningen hjem der du bor. I tillegg bør du regne med å jobbe med oppgaver selv.

Kursene tilbyr følgende:

  • Tilgang til et virtuelt klasserom via Teams.
  • Kompetente norsklærere som underviser og gir deg og de andre deltakerne arbeidsoppgaver, retter innleveringer og forbereder deg til norskprøven.
  • Digital tilgang til lærebok (God i norsk 2 (B1)/God i norsk 3 (B2)) og øvingsressurser.
  • Leseoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Uttaletrening
  • Samtaletrening

Inntakskriterier:

Avhengig av kursønske. Du må ha egen PC eller nettbrett og ha grunnleggende digitale kunnskaper.

Påmelding: Digitalt norskkurs kveld

 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Våre norskkurs